MOCIÓ:Per implantar un pla Pla d’actuacions prioritàries de l’atenció a la gent gran.

Publicado: febrero 2, 2012 en Uncategorized

L’evolució de les dades demogràfiques posa en evidència la tendència a l’envelliment progressiu de la població.
Aquest envelliment poblacional és el resultat d’una taxa de natalitat molt estable, el descens de la mortalitat i l’increment de l’esperança de vida. L’esperança de vida en néixer ha millorat tant en els homes com en les dones però és més elevada en les dones (83,1 en dones i 76,4 en homes).
En termes de salut la gent gran quan emmalalteix presenta característiques diferents als joves. L’edat és una variable epidemiològica important ja que el percentatge de persones amb dependències ,comorbiditat ,desnutrició , deteriorament cognitiu, necessitats socials, demanda de serveis sanitaris, sociosanitaris i socials entre d’altres,s’incrementen amb l’edat.
Però com a criteri aïllat l’edat és insuficient per identificar i quantificar la població en situació de vulnerabilitat, ja que ens trobem que la gent gran com a grup de població és força heterogènia amb característiques i necessitats molt variades.
La situació i les necessitats de la gent gran estan determinades per un conjunt de variables d’etiologia molt diversa. A part dels canvis fisiològics propis de l’envelliment, trastorns crònics de salut, trastorns sensorials, pèrdues d’autonomia i de capacitat funcional, ocupen un lloc molt important l’estructura familiar i de l’entorn i les variables soci econòmiques. Pel que fa a aquestes últimes variables, cal destacar entre d’altres l’increment de persones que viuen soles, la manca de persones cuidadores, les condicions dels habitatges i les barreres arquitectòniques en l’entorn, els recursos econòmics limitats o insuficients, etc.
Volem recordar que tots el jubilats de Sant Vicenç dels Horts per arribar a la vellesa ant treballat durant gaire be tota la seva vida  cotissant i pagant molts impostos durant molts anys i es ara quant tenim que tornar allò que es mereixen, atenen les necessitats mes bàsiques com el menjar la netege la sanitat etc.
La nostre població com passa a la resta de Europa cada vegada necessita mes atencions de: neteja, teleassistència, àpats a domicili, ajudes tècniques etc..
La gent gran es constitueix com el grup de població amb major utilització dels recursos sanitaris i socials, tant en l’àmbit d’atenció primària com d’atenció especialitzada. No obstant això, els dispositius assistencials no disposen-d’un registre sistemàtic i homogeni que permeti identificar el volum de gent gran atesa amb major fragilitat.
Per aquestes raons so-licitem des-de el PPC a SANT Vicenç dels Horts solicitem:
Implantar un Pla d’actuacions prioritàries de l’atenció a la gent gran i per la prevenció de situació de risc de persones majors de 70 anys que viuen soles.
-Crear un servei d’ajuda a domicili amb servei de neteja per la prevenció de situació de risc Sanitari.
-Crear un servei a domicili per dur la compra diària a la gent Gran que ho-soliciti.
-Crear un servei de àpats a domicili per tal de pal-iar possibles quadres de desnutrició.
-Promoure la rehabilitació de la capacitat funcional en pacients amb dependència mitjana així com en aquells amb possibilitat de manteniment o millora funcional.
-Mantenir la personàs grans en el seu domicili per millorar-li la qualitat de vida.
-Millorar el desenvolupament o la integració social de persones i/o famílies.
-Atendre totes les persones que no poden mantenir-se autònoma-ment al seu domicili mentre no siguin considerades íntegrament pels serveis socials especialitzats, quan així ho requereixin.
-Reforça les intervencions orientades a evitar o retardar el màxim temps possible la dependència.
-Potenciar l’atenció domiciliària adreçada als pacients amb impossibilitat de desplaçar-se al seu centre d’atenció primària i amb problemes de salut.
-Analitzar la cobertura de necessitats sanitàries i socials, així com la completarietat de les intervencions adreçades a les persones amb major dependència.
-Millorar l’accessibilitat i la continuïtat de les atencions entre els diferents serveis i sectors d’assistència, tot promovent estratègies de coordinació orientades a oferir una atenció integral a la dependència.
-Promoure la creacio d´un grup de voluntariat per atendre molts dels serveis que proposem en aquesta mocio.
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s